سهمم از "سیزده" و از تو "بدر" دوختن مژه هایی ست که بااشک گره خورده بهم! سیزده تون بدر
/ 8 نظر / 15 بازدید
خسته ام درحسرت لبخندهای تو مثل باغبانی که پسته هایش را سرما زده است! ***   تمام پرنده های دلم میان دام های نگسترده ای که برچیدی بال ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید
  امروز خسته ونگران به من پناه آورده بود.پدری نه فقط مثل همیشه در دستهایش که اینبار در چشمهایش هم... ملتمسانه نگاه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
سپیده دم متولد شدم فرصت نشد تا برای آسمانم ستاره ای بچینم!  *** "عوضی" برخواست ساعت مچی اش را نگاه کرد نسکافه ای برای خودش رو ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 21 بازدید
شهریور 92
2 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
شعر
1 پست